Panduan Membuat Insuran Pekerja Asing

Setiap pekerja asing yang akan melakukan sebarang kerja di Malaysia diwajibkan mempunyai 2 polisi insurans

 1. FOREIGN WORKERS COMP SCHEME (FCWS)
 2. HOSPITALISATION & SURGICAL FOREIGN WORKER SCHEME (SKHPPA)

Kos untuk seorang pekerja adalah RM223.52

Setelah polisi telah dluluskan, tunggu sehingga slip kebenaran diperolehi dari web :…………

 1. JABATAN TENAGA KERJA MALAYSIA (FCWS) dan
 2. Kementerian Kesihatan Malaysia (SPIKPA)

Sila cetak slip berkenaan kedua-dua FWCS & SPIKPA untuk diserahkan kepada pegawai imegresen sewaktu membuat visa.

 

Panduan Mengisi Borang FWCS

  1. Klik – Non Motor
  2. Klik – New Business
  3. Paparan yang terhasil klik pada pilihan & pilih seperti berikut;
  4. fwcs1
  5. Klik – Next

Panduan Mengisi Borang SKHPPA

 1. Klik – Non Motor
 2. Klik – New Business
 3. Paparan yang terhasil klik pada pilihan & pilih seperti berikut;
 4. medic
 5. Klik – Next

 

Setelah semua polisi telah diluluskan oleh panel insurans/takaful, tunggu selama 12 jam untuk mencetak slip dari

 1. JABATAN TENAGA KERJA MALAYSIA (FCWS) dan
 2. Kementerian Kesihatan Malaysia (SPIKPA)

Print epampasan dari :

 1. web ; http://www.epampasan.net.my jtk
 2. Pengguna e-pam : Panel Insurans
 3. Kod Pejabat : TIS
 4. ID : HOFADMIN
 5. Password : TIB12345
 6. Klik – Pentadbiranjtk2
  1. Cetak slip epampasan (FCWS)
  2. Pertanyaan Status
 7. Rujuk Panduan

Cetak SPIKPA dari :

 • web ; http://www.spikpa.com.my spikpa
 • Pengguna SPIKPA : Panel Insurans  spikpa2
 • Kod Insurans : TIS
 • Kod Pengguna : TIS
 • Password : TIB12345
 • Klik – Pentadbiran  spikpa3
  1. Cetak slip epampasan
  2. Pertanyaan Status
 • Rujuk panduan

Kedua-dua slip hendaklah diserahkan kepada pemilik untuk diserahkan ke jabatan imegresen