IKHLAS P.A Permata

Produk ini akan membayar pampasan kepada anda dan keluarga anda (dalam satu polisi) bagi hilang keupayaan kekal mahupun kematian yang berpunca dari kemalangan.

Manafaat yang ditawarkan

PAP1

Jumlah sumbangan takaful yang perlu dibayar

pap2

HELAIAN KETERANGAN PRODUK  | DAFTAR SEGERA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *