IKHLAS Motorist PA

th th2

Produk ini akan membayar pampasan kepada Peserta untuk Kecederaan Badan samaada hilang upaya kekal atau kematian akibat kemalangan ketika memandu atau sebagai penumpang di dalam kenderaan yang diisytiharkan di dalam Borang Cadangan semasa mendapatkan Perlindungan Motorist PA Takaful.

Apakah perlindungan/manfaat yang ditawarkan?

manfaat_Motor_PA

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *