Generate Quotation

Setelah semua maklumat yang diberikan betul, sistem akan memaparkan ‘Motor Quotation’ dan maklumat berkaitan.

Nilai yang perlu dibayar juga dipaparkan di bahagian ‘Premium detail’.

Jika tuan bersetuju dengan harga berkenaan, tuan boleh Klik pada ‘Make payment’.

Tuan perlu mempunyai Kad kredit atau Online Banking.

next

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *