Buat Bayaran Setelah Generate Policy

1. Klik pada e-agent

2. Klik ‘Retrieve Quotation”

bayar

3. Masukkan user ID dan password.

  • Hanya 2 ruang sahaja yang perlu iaitu user ID & Password

bayar1

Masukkan kod yang tertera pada kotak imej.

** Kod ini adalah kes sensitif , anda perlu memasukkan huruf yang sama, huruf besar atau huruf kecil

3. Klik “Generate e-Policy” – Modify

bayar2

4.  Setelah klik ‘modify’ , paparan maklumat kenderaan akan terbuka.

mot1

5.  Sila semak maklumat kenderaan. Ubah jika perlu

6.  Klik ‘Generate Quotation’

QUOT1

7.  Jika anda telah bersetuju dengan premium policy anda,  Klik ‘Make Payment’

8.  Ikut langkah seterusnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *