Memulakan Insurans

Panduan Membuat Insurans Sendiri

1. Klik pada e-Agen @ https://w7.financial-link.com.my

Butang

a.  New Certificate – untuk pelanggan yang belum pernah menggunakan e-agen.

b.  Renewal Certificate – untuk pelanggan yang telah menggunakan e-agen, dan mempunyai username & password.

c.  Retrieve Refer Case – untuk kenderaan yang dirujuk kepada admin takaful ikhlas

d.  Check Payment – Setelah maklumat di masukkan, generate quotation telah dibuat serta bayaran telah dijelaskan. Bayaran boleh disemak semula.

e.  Retrieve Quotation – Menyemak quotation dari sistem

f.  Check JPJ status – Menyemak status insurans samada pending atau diterima oleh jpj untuk membolehkan roadtax dibayar.

g.  Certificate Printing – Mencetak polisi insuran

next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *